Muottisuunnittelu ja muottivalmistus

Tekemällä yhteistyötä asiakkaan suunnittelijoiden ja teollisten muotoilijoiden kanssa Plastonen muottivalmistus auttaa asiakasta suunnittelemaan muovituotteen helposti ruiskuvalettavaan ja valmistettavaan muotoon. Kun asiakkaalta tulee tarjouspyyntö, selvitetään tässä vaiheessa tuotteelle parhaiten soveltuva valmistusmenetelmä sekä raaka-aine, tuotteen vuosivolyymi ja tuotteen laatuvaatimukset. Tarjouksen yhteydessä annetaan kommentteja tuotteen valmistettavuudesta, etenkin jos pienillä tuotemuutoksilla voidaan vaikuttaa muotin valmistettavuuteen ja tätä kautta muottihintaan sekä valmistusaikatauluun.

Ensisijainen tavoitteemme on kuitenkin olla mukana muottivalmistuksessa jo tuotteen tuotesuunnitteluvaiheessa. Tällä tavalla pystymme auttamaan asiakasta valitsemaan tuotanto- ja materiaaliteknisesti toimivia ja kannattavia ratkaisuja. Tuotteen, tuotannon ja riskienhallinnan ottaminen huomioon jo suunnitteluvaiheessa on edellytys sille, että tuotteen elinkaarikustannukset saadaan mahdollisimman alhaisiksi. Muottivalmistus ottaa huomioon mm. käytettävän muoviraaka-aineen vaikutuksen muotin raaka-aineeseen, mihin tuotteessa on hyvä sijoittaa sisäänmeno, millainen pinnanlaatu tuotteessa on, mitkä ovat tuotteen toleranssit, miten poistoilma ohjataan muotissa jne.

Muottisuunnittelu tehdään pääsääntöisesti muottitoimittajillamme, mutta myös itsellämme on osaaminen sekä ohjelmistot muottisuunnitteluun – tällä tavoin pystymme varmistamaan toimivien ja luotettavien muottien saamisen asiakkaillemme.

Muottivalmistus - toteutettuja muotteja Muottivalmistus on tarkkaa työtä

Muottivalmistus

Kuten muottisuunnittelu myös muottivalmistus toteutetaan pääosin kumppaneillamme, jolloin pystymme toimittamaan toimivan ja hinnaltaan kilpailukykyisen muotin erityyppisille tuotteille. Muottihankinnassa olemme vuosien varrella valinneet joukon muottitoimittajia, joiden kanssa olemme hioneet menetelmät toimiviksi niin, että toimittajat ymmärtävät hyvin tarpeemme ja toiveemme ja me taas tunnemme toimittajiemme vahvuudet. Oma muottivalmistuksemme on keskittynyt muottien trimmaukseen, muutoksiin ja korjauksiin, mutta valmistamme itse myös muutaman muotin vuodessa alusta loppuun. Etenkin uuden mikroruiskuvalukoneen myötä pienien Babyplast-muottien valmistus tapahtuu alusta loppuun asti Nurmijärvellä. Oma muottituotanto takaa myös nopean toiminnan ongelmatilanteissa, jolloin säästetään aikaa eikä muottia tarvitse erikseen lähettää muualle korjaukseen.

Muottivalmistus ja muottien koeajo

Muottivalmistus ei ole täydellinen ilman siihen liittyvää muotin koeajoa. Muotin koeajon tarkoituksena on varmistaa että muotti on toimiva, ja sillä ajetut kappaleet vastaavat asetettuja laatuvaatimuksia. Kun muotti on koeajettu, kappaleet tarkistetaan ja niille tehdään asiakkaan kanssa yhdessä sovitut mittaukset ja tarkastukset. Tarvittaessa muottiin tehdään muutoksia, minkä jälkeen muotti koeajetaan uudelleen. Muottiin tehtävät muutokset liittyvät pääsääntöisesti tuotteen ulostyöntöön, ilmanpoistoon tai sisäänmenoon, ja näissä muutoksissa Plastonen oma muottivalmistus omine koeajokoneineen on merkittävässä asemassa tuotteen saattamiseksi nopeasti markkinoille. Kun asiakas on hyväksynyt kappaleet ja Plastonen ruiskuvalutuotanto itse muotin, asiakkaasta riippuen muotti on valmis joko nollasarjan ajoon tai suoraan tuotantoon.

 muottivalmistus ja muottisuunnittelu ammattitaidolla

Muottihuolto ja -säilytys

Muotin kuntoon ja käyttöikään vaikuttaa muottirakenteen ja -materiaalin sekä kappaleen tuotantomäärien lisäksi myös muotin huolto sarjan ajojen välillä sekä muotin säilytys. Kunkin sarjan ajon jälkeen muotit huolletaan, muotin kunto tarkastetaan ja tämän jälkeen muotti varastoidaan erilliseen muottivarastoomme odottamaan seuraavaa ajoa. Kaikki muottivarastossamme säilytettävät muotit ovat huollettuja, mikä takaa muottien nopean ajoon laittamisen suoraan muottivarastosta.

Yhteydenottolomake
Ota meihin yhteyttä

Ota yhteyttä oheisella lomakkeella. Viestissä voit kertoa tarkemmin mistä olet kiinnostunut tai miten voimme auttaa. Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

*Tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia.