Valuvormi projekteerimine ja valmistamine

Tehes koostööd kliendi projekteerijate ja tööstuslike disaineritega aitab Plastone kliendil viia toote lihtsasti survevalatavale ja valmistatavale kujule. Kui kliendilt saabub päring, selgitame välja tootele parima sobiva tootmisviisi – toorained, partii suurused, toote kvaliteedinõuded jne. Pakkumise faasis anname nõu toote valmistatavuse osas, eriti juhul, kui väheste muudatuste abil on võimalik parandada toote toodetavust ja seeläbi säästa valuvormi kulusid ja lühendada valmimise ajagraafikut.

Meie eesmärk on siiski olla kaasatud vormi valmistamise protsessi juba toote projekteerimise faasis. Sellisel juhul saame aidata kliendil valida tootmis- ja materjalitehniliselt sobivad ja toimivad lahendused. Toote, tootmise ja riskidega arvestamine projekteerimise faasis on eelduseks, et toote elukaare kulud oleksid võimalikult madalad. Vormi valmistamisel võtame arvesse muuhulgas plast-tooraine mõju vormi enda materjalile, kuhu on vormis optimaalne paigutada materjali sissejooksukohad, millised on nõudmised toote pinnakvaliteedile, millised on tolerantsid toote mõõtudele, kuidas projekteeritakse vormist õhueemaldus jne.

Vormide projekteerimine teostatakse peamiselt meie koostööpartnerite juures, aga ka meil endal on selle jaoks olemas spetsialistid ja vastav tarkavara – seetõttu suudame tagada kliendile hästi toimivad vormilahendused.

Muotit Muottivalmistus

Vormide valmistamine

Nii nagu vormide projekteerimine, toimub ka nende valmistamine peamiselt meie koostööpartnerite juures. Seeläbi suudame pakkuda kliendile toimivad ja konkurentsivõimelise hinnaga vormid erinevat tüüpi toodetele. Vormide hankimisel oleme aastatepikkuse töö tulemusena leidnud sobivad koostööpartnerid, kes suudavad järgida meie vajadusi ja soove ja meie omakorda tunneme hästi nende tugevaid külgi. Meie oma vormitöökoda on spetsialiseerunud vormide timmimisele, remondile ja muudatustele, aga valmistame ka ise mõned vormid aastas algusest lõpuni. Nt. väikese BabyPlast masina vormid valmistatakse peamiselt meie Nurmijärvi üksuses. Oma vormitöökoda tagab ka kiire reageerimise probleemolukordades, kui saame kiiresti teostada vajaminevad tööd kohapeal ning vormi ei ole vaja transportida koostööpartneri juurde.

Vormide valmistamine ja proovitööd

Vormi valmistamine ei ole täielik ilma vormiga proovitöö tegemist. Proovitöö eesmärgiks on tagada vormi toimivus ning vormist tulevate toodete vastavus kvaliteedinõuetele. Kui proovitöö on teostatud, viiakse läbi kliendiga kokkulepitud mõõtmised ja testid. Vajadusel tehakse vormis muudatusi, mille järel teostatakse uus proovitöö.  Vormis tehtavad muudatused on üldjuhul seotud toote väljalükkamisega, õhueemaldusega või sissejooksukohaga ning nende muudatuste läbiviimisel on Plastone oma vormiosakond koos proovitöö masinatega eelisseisus toote kiiresti turule saamisel. Kui klient on detailid heakskiitnud ja Plastone oma survevalutootmine aktsepteerinud vormi, on vorm valmis sõltuvalt kliendi otsusest kas 0-seeriaks või seeeriatootmiseks.

 muottivalmistus ja muottisuunnittelu ammattitaidolla

Vormide hooldus ja ladustamine

Vormi kestvust mõjutavad lisaks vormi konstruktsioonile, materjalile ja tootmismahule ka vormi korralik hooldamine tootmispartiide vahel ning vormi säilitustingimused. Iga tootmispartii järgselt vorm puhastatakse, määritakse ja kontrollitakse selle üldist toimivust ning vajadusel remonditakse. Kõik vormid säilitatakse meie eraldiseisvas sobivate keskkonnatingimustega vormilaos.

Võta meiega ühendust

Kontakteeruge meiega kõrvaloleva vormi kaudu ning andke teada, kuidas saame Teile abiks olla. Võtame Teiega ühendust esimesel võimalusel.

* - kohustuslikud väljad