Survevalu

Pea kõik termoplastid on survevalatavad, mistõttu survevalu tootmismeetodina on väga laialdaselt kasutusel erinevates tööstusharudes. Survevalumeetodil on võimalik valmistada väga täpsete mõõtude ja keerulise geomeetriaga detaile ning ka pinnakvaliteedilt väga erinevaid tooteid alates läikivast peegelpinnast kuni kareda ja mati pinnani välja. Survevalus võib plast-materjali graanul olla juba valmis värvitud või lisatakse kliendile sobiv värv baasmaterjali juurde toodete tootmisprotsessi käigus. Ehk siis survevalu tagab väga laialdased võimalused plastdetailide valmistamiseks.

Mikrosurvevalu

Mikrosurvevalu abil toodetakse kaalult ja mõõtmetelt väga väikeid detaile, kus suurim väljakutse on toodete käsitlemine. Selliste toodete valmistamisel kasutame mikrosurvevalumasinat Babyplast 6/10P. Masina kokkusurvejõud on 62 kN ja selle abil saame valmistada tooteid kaaluvahemikus 0,01 – 15 g. Seade on mõõtmete poolest väike ja selle suurim eelis on väikeste mõõtmetega valuvormid, mistõttu saab säästa oluliselt vormivalmistamise kuludelt. Lisaks on ka toodete hinnad võrreldes traditsioonilise survevaluga odavamad, kuna vormivahetusele kulub vähem aega. Babyplast masinas on võimalik soodsamalt teostada ka alla 15 g kaaluvate detaili vormide proovitööd.

Traditsiooniline survevalu

Suur osa meil valmistatavatest toodetest on nö traditsioonilised survevalutooted, mille kaal on vahemikus 3-700 g. Tootmise masinakapatsiteet on suur ning kasutusel on ligi 50 survevalumasinat alates mikrosurvevalumasinast kun 300-tonnise kokkusurvejõuga masinani välja. Arendame oma tootmist pidevalt ning automatiseerimise ja robotite kasutamise läbi survevalu tootmise erinevates etappides tagame seeriatootmises konkurentsivõimelised hinnad. Pidev ja tõhus kontroll tootmises tagab toodete kõrge kvaliteeditaseme.

 Ruiskuvalukoneita Babyplast ruiskuvalukone

2-komponentne survevalu

Kahekomponendilisel survevalul ehk lühemalt 2K-survevalul on kaks etappi. Esimeses etapis valatakse detaili nö põhiosa, misjärel teises etapis põhiosa peale, sisse või servadele detaili teine osa. Teises osas on võimalik kasutada teist materjali või värvi, kui detaili põhiosas. Ehk siis K2-survevalu abil on võimalik ühendada kaks erinevat materjali üheks tooteks.

Meie Nurmijärvi tehases on üks 2K-survevalumasin, millele lisaks teeme kahekomponendilist valu  siirdades toorikuid käsitsi või robotiga ühest vormist teise. Selline meetod on kuluefektiivne  eriti väikeste sarjade puhul.

Survevalu “puhtas ruumis”

“Puhas ruum” on eraldatud tootmiskeskkond, kus tolmuosakeste pääs töökeskkonda on kontrollitud ja pidevalt seiratud. “Puhtas ruumis” valmistatavate survevalutoodete puhul jälgitakse muuhulgas ruumi õhus olevate osakeste arvu täitmaks “puhta ruumi” standardite nõudeid. Nurmijärvi tehases valatakse tooteid ISO-8 klassi “puhtas ruumis” peamiselt meditsiinivaldkonna vajaduste jaoks. Tooteid on võimalik valmistada ka nö. tavatootmise keskkonnas, kus survevalumasina ümber on laminaarkapp. Sellisel juhul ei ole toode valmistatud “puhtas ruumis”, kuid tootmiskeskkond on siiski kontrollitud ja tolmuvaba.

Silikoon ja survevalu

Vedela silikooni valu tehnoloogia on üsna sarnane plasti survevalule. Kahest komponendist koosnev vedel materjal pritsitakse vormi külmana ja vulkaniseerumine toimub kuumas vormis. Üldjuhul vajavad silikoonivalu tooted järeltöötlust kuumas ahjus, kuid viimasel ajal on tulnud turule ka materjale, mis järelkuumutamist enam ei vaja. Silikoontoodete eeliseks on muuhulgas nende vastupidavus kõrgele temperatuurile, hea UV-kiirguse taluvus ning vastupidavus kemikaalidele.

Valmistame silikoonvalu tooted oma koostööpartnerite juures. Tüüpilised silikoontooted on erinevad meditsiinivaldkonnas kasutatavad tihendid ja muud abinõud.

Kuumaliimi valu

Kuumaliimi valu (hot-melt moulding) on peamiselt elektroonikakomponentide kaitsmiseks sobiv tehnoloogia. Kuumaliimi valu abil on võimalik nt. pinnakomponentidega trükkplaat katta õhu ja niiskuskindlalt poolpehme plast-liimimaterjaliga ilma komponente kahjustamata.

Kuumaliimivalu puhul on tooraine temperatuur ja materjali surve madal, millest tulenevalt on võimalik tundlikke elektroonikakomponente katta ilma neid kahjustamata.

Teeme kuumaliimivalu mitme erineva masinaga meie Nurmijärvi ja Saue tehastes. Meil on võimalik valada ka kompenente ESD-nõuetele vastavalt.

Võta meiega ühendust

Kontakteeruge meiega kõrvaloleva vormi kaudu ning andke teada, kuidas saame Teile abiks olla. Võtame Teiega ühendust esimesel võimalusel.

* - kohustuslikud väljad