Tootmise planeerimine

Tellimuse saabudes kanname tellimuse koheselt meie tootmisplaani ning seejärel kinnitame klindile tarneaja. Meie tarnetäpsus aastal 2016 oli keskmiselt 98%.

Tootmise optimeerimine

Tootmise optimeerimine toimub toote juurutamise faasis ning seadmekohased tööparameetrid salvestatakse elektrooniliselt.

Sisseostetavad komponendid ja teenused

Toote valmistamise juures vajaminevad komponendid selgitatakse tootmise planeerimise faasis.

Toormaterjalide käsitlemine

Plast-toorained siirdatakse masinasse toorainesüsteemi abil. Kuivatamist vajavate toorainete jaoks on meil tsentraliseeritud süsteem, mille kaudu tooraine liigub masinasse vaakumi jõul suletud süsteemis. Seeläbi tagame efektiivsuse ja tooraine puhtuse.

Puhverlaod

Kliendiga kokkuleppel hoiame oma laos valmistooteid, mida on võimalik tarnida 24 tunni jooksul alates klienditellimuse saabumisest.

Toote elukaare haldamine

Toote elukaare lõpuosas planeerime koos tarnijaga vajalikud tegevused. Lepime kokku toorainete ja tarnete vähendamises ning planeerime valuvormiga tehtavad tegevused. Vormi võime säilitada meie juures, kui on võimalikud tulevased tellimused, tagastada klindile või hävitada kokkuleppel.

CE ja MDD

Meil on kogemused MDD-kohase CE-märgistusega toodete osas ​ja meid auditeeritakse sellekohaselt iga-aastaselt. CE-märgistus tootel tähendab seda, et tootja tagab seda puudutavatele EU-direktiivdele vastavuse ja toode on läbinud kõik sellele ettenähtud kontrollid, testid ja analüüsid. Euroopa majanduspiirkonnas on CE-märgistus nõutud teatud tooterühmades nagu isikukaitsevahendid, mänguasjad ning tootmis- ja elektriseadmed. MDD-direktiiv 93/42/EEC sätestab nõuded Euroopa Liidus müüdavatele meditsiiniseadmete turvalisusele ja usaldusväärsusele. Need nõuded puudutavad nii toote valmistajat kui ka toodet ennast.

Võta meiega ühendust

Kontakteeruge meiega kõrvaloleva vormi kaudu ning andke teada, kuidas saame Teile abiks olla. Võtame Teiega ühendust esimesel võimalusel.

* - kohustuslikud väljad