Allhange ja toodete järeltöötlus

Plasttoode ei ole alati valmis pärast toote survevalu. Sageli vajab toode erinevat järeltöötlust, milleks võivad olla nt. einevad koostetööd, tampotrükk või keevitus. Üldjuhul on tootega kaasnevad järeltööd otstarbekas teha samas asukohas, kus toode on valatud. Seetõttu pakume kõikides tehastes laialdase valiku erinevat järeltöötlust. Soovime olla oma klientidele tootetervikute tarnija.

sopimusvalmistus ja jäkityöt ammattitaidolla sopimusvalmistus varmalla ammattitaidolla

Sisseostetavad komponendid

Koostetööd vajavad sageli erinevaid sisseostetavaid komponente nagu metallosad, elekroonikakomponenid jms. Nende osade olemasolu tagatakse juba tootmise planeerimise faasis, et allhanketööd saaks valmistatud kokkulepitud tarneaegade kohaselt. Sõltuvalt komponendi tarneajast ladustame tooted kas enda tehastes või koostööpartnerite juures. Omame laialdast võrgustikku erinevate komponentide hankimiseks.

Tampotrükk

Tampotrüki puhul siirdatakse trükivärv trükipadja abil metallplaati söövitatud kujutiselt toote pinnale. Tampotrüki abil on võimalik teha mitmevärvilisi kujutisi ka kumeratele pindadele. Tampotrükki teostame peamiselt meie Saue tehases.

Lasermarkeerimine

Lasermarkeerimisel põletatakse markeering detaili pinnale laserkiire abil. Lasermarkeerimine sobib väga erinevate kujutiste tegemiseks ja seda võib kasutada nt. tootele seerianumbri kandmiseks. Lasermarkeerimisel on võimalikud ka teatud värvitooni variatsioonid – must-valged toonid helehallist mustani välja.

Laserkeevitus

Eelduseks edukale laserkeevitusele on keevitatavate plastmaterjalide sulamistemperatuuride sarnasus. Eelkõige amorfsed materjalid sobivad hästi laserkeevituse jaoks hea läbilaskvuse tõttu. Samuti on absorbeerival komponendil oluline osa ning parim absorbent on tavaliselt must.

Laserkeevitusel tuuakse säde kokkupressitud toodetete keevitatavale kohale ning plastimaterjali kokkusulamisel moodustub ühendus.

Liitepinnad peavad olema tasased ja keevitatavad detailid tuleb kokku pressida piisava tugevusega piisavaks soojusülekandeks ja kokkusulamise tagamiseks. Läbipaistev plastmaterjal absorbeerib kehvasti laseri lainepikkust ja seega läbipaistvate detailide puhul tuleb liitmepind eelnevalt katta absorbeeriva värviga.

Ultrahelikeevitus

Ultrahelikeevitus on termoplastide ühendamise meetod, kus vastava seadme keevituspea abil siirdatakse kõrgsageduslik vibratsioonienergia keevitatavate detailide liitepinnale, mistõttu liitepind sulab ning tekib keevis. Ultarhelikeevitust teostame ise, keevituspead ja jigid hangime koostööpartnerite käest.

Liimimine

Teatud juhtudel on liimimine otstarbekas ja soodne viis plastosade liitmiseks. Liimime nõuadb teadmisi, eelkõige sobiva liimi valik. Liimimist teeme nii käsitsi, kui ka automaatse liimimisseadme abiga.

Jälkityöt 2 Jälkityöt 1

Tihendamine

Automaatse tihendimasinaga on võimalik tootele teha tihend kiiresti ja kvaliteetselt. Tihendimasina abiga on võimalik tihendada ka keerukama geomeetriaga detaile. Kasutame peamiselt PUR-baasil materjale.

Steriliseerimine

Meditsiinivaldkonna tooteid steriliseeritakse mitmeid meetoteid kasutades. Meie pakume hetkel gamma-, auru, ja EO-steriliseeritud tooteid. Steriliseerimise jaoks on meil usaldusväärsed partnerid ja steriliseerimise kohta saame nõuetekohase dokumentatsiooni, mis vajadusel edastatakse kliendile.

Logistika ja ladustamine

Tootmise ja pakendamise järgselt pakume kliendile ladustamis- ja transporditeenust. Meie klientide katkematu tootmine vajab sageli puhverladusid  ning kliendiga kokkuleppel hoiame laos valmistooteid, mida on võimalik tarnida ühe tööpäeva jookusl tellimuse saabumisest. Lepime alati kliendiga kokku, kuidas tarne toimuks kliendile sobival ajal sobivale tarneaadressile.

Pakkimine ja “puhtas ruumis” pakkimine

Pakkimise eesmärgiks lisaks esteetilisele poolele on kaitsta toodet väliskeskkonna mõjude eest nagu mustus, uv-kiirgus jne. Osa tooteid pakendame jaemüügipakenidsse, osa pakitakse kliendile edasiseks käsitlemiseks. Pakkimise kohta on meil olemas kleindiga kokkulepitud selged juhendid tagamaks alati sobiva pakendamise viisi.

Teostame pakedamist ka ISO 8 klassi “puhtas ruumis” ja sellisel juhul on täpsemad nõuded eraldi kliendiga kooskõlastatud.

Üksikpakendi masin

Sageli on toote pakkimine üksipakendisse vajalik selle lõppkasutusest tulenevatest põhjustest. Automaatse üksikpakendimasina abil saame pakkida oma klientide tooted ühe või mitmekaupa pakendisse kuluefektiivselt võrreldes käsitsi pakendamisega. Hinnanguliselt säästab automaatne pakkimine võrreldes käsitsi pakkimisega pakendamise kuludelt ca 50%.

Üksikpakendi masinaga on võimalik pakkida tooteid üksikpakendisse või mitme toote komplektina. Pakitava toote või komplekti mõõtmed võivad olla maksimaalselt 300x300x50 mm.

ratapakkauskone alkomnetrin pillejä

Võta meiega ühendust

Kontakteeruge meiega kõrvaloleva vormi kaudu ning andke teada, kuidas saame Teile abiks olla. Võtame Teiega ühendust esimesel võimalusel.

* - kohustuslikud väljad